Vad är Bocouture?
Boutulinumtoxin typ A ("botox") är ett läkemedel .  Vi använder oss av "Bocouture" som är estetisk botox. Det sprutas in små mängder i muskelaturen som gör att nervimpulserna begränsas och man kan ej röra muskeln under begränsad tid (ca 3-6 mån). Detta är individuellt hur länge effekten sitter i. Effekten kommer efter några dagar men full efter minst 1-2 veckor. 
Behandling med botox är enkel och smärtfri. 

Botoxbehandlingar:

 • Horisontella pannrynkor
 • Arga rynkan (glabella) mellan ögonen
 • Kråksparkar/skrattrynkor i ögonens utkanter
 • Sura mungipor
 • Näsrynkor
 • Masseter (käkmuskulatur om man pressar/gnisslar tänder
 • Platysma (halsrynkor)
 • Spänningshuvudvärk
 • Hyperhidros - uttalad svettning  (armhålor, fötter eller händer)
 • Gummy smile (om man visar mycket tandkött ovanför tandraden när man ler)
 • Ögonbrynslyft
 • Babybotox (mindre dos som ger slätare hy men muskulaturen används, naturligare uttryck))
Hur går behandlingen till?
Hela processen tar ca 30 minuter.
Du fyller i hälsodeklaration och diskuterar med din sjuksköterska vad du önskar behandla?
Och om det är möjligt att uppnå det resultatet?  
Dina rynkor kommer fotograferas för att senare kunna se hur de har förbättras.
En analys görs av dina muskler och vi går igenom förväntat resultat och vad som är möjligt just för dig?
Du får relevant information om just din behandling .
Botoxinjektioner upplevs oftast smärtfria och du återgår till vardagliga aktiviteter efteråt.

Före - och efter Bocouture (botox)
Bocouture (boutulinum toxin A) är ett muskelavslappnande medel som används för att minska rynkor. Det produceras av bakterien Clostridium botulinum. Botulinumtoxin injiceras i huden och eftersom en nål används kan det blöda lite från injektionsstället. Vid alla typer av injektioner kan själva sticket ge smärta och en brännande eller stickande känsla, svullnad och/eller blåmärken. Vanliga behandlingsområden är pannan, argrynkan, kråksparkar kring ögonen, rökrynkor och sura mungipor. Kan även användas i medicinskt syfte av migrän, spänningshuvudvärk, tandgnissling och svettbehandling. Botulinumtoxin A är en injektionsbehandling som blockerar den nervsignal som gör att en muskel dras samman. Resultatet är att linjer och rynkor som skapats av att du till exempel kisat mot solen eller rynkat pannan, mjukas upp och blir mindre synliga. Väl utförd behandling ger dig ett naturligt resultat och ett ansikte som ser utvilat och fräscht ut.
En behandling med botulinumtoxin är tex lämplig när:
·       du har markerade linjer mellan ögonbrynen (argrynkan) som får dig att se trött, arg eller ledsen ut.
·       du har ansiktsmuskulatur som orsakar rynkor runt ögonen (kråksparkar) och de horisontella linjerna i pannan.
·       du har olika typer av asymmetrier i ansiktet

Medicinskt används även botulinumtoxin för att behandla överdriven svettning (hyperhidros), migrän, överaktiv käkmuskulatur (tandgnissling) och spänningshuvudvärk.

Biverkningar
Som möjligen har ett samband med spridning av botulinumtoxin från injektionsstället har rapporterats i mycket sällsynta fall (t.ex. muskelsvaghet, svårigheter att svälja, förstoppning eller lunginflammation p.g.a. av att man får mat eller vätska i luftvägarna). Patienter som får rekommenderade doser kan känna av en påtaglig muskelsvaghet. Injektion med Botulinumtoxin rekommenderas inte till patienter som tidigare har haft svårigheter att svälja och nedsatt sväljningsförmåga. Patienten skall omedelbart söka kontakt med läkare om sväljnings-, tal- eller andningssvårigheter uppträder efter behandling. Om du skulle få några biverkningar ska du kontakta din läkare så snart som möjligt, så att han/hon kan hjälpa dig och ge råd. De estetiska effekterna av Botulinumtoxin varar i genomsnitt i 3 - 5 månader, men tiden varierar beroende på hudens tillstånd, behandlat område, hur stor produktmängd som injiceras, injektionstekniken och livsstilsfaktorer som solning, alkohol och rökning.

Komplikationer
En vanlig komplikation är ”tunga ögonlock”. Ibland kan små blåmärken uppkomma framförallt vid behandling av kråksparkar runt ögonen där det finns mycket småkärl. Vanligt är reaktioner på injektionsstället och huvudvärk några dagar - då tar du ipren el alvedon. Andra komplikationer och biverkningar kan vara, influensaliknande symtom som uppkommer första veckan, assymetrier, tyngdhetskänsla, svårt att höja ögonbrynen, ödem pga tillfällig nedsatt lymfdränering, Ptos – ögonlocket har fått en sänkning el stängts helt, diplopi – dubbelseende när man tittar uppåt el åt sidorna- går över efter en månad.
”Touchup” ingår och ska göras 3 veckan efter din behandling (ej innan 14 dagar), du bokar det själv. Endast ett tillfälle för att ev korrigera eller fylla på om det ej uppnått förväntad effekt.

Kontraindikationer
·       Känd allergi i verksamt område
·       Gravid eller ammande
·       Infektion i behandlingsområdet
·       Myastena Gravis
·       Eaton Lambert syndrom
·       ALS
 
Varning och stor försiktighet vid:
·       Allergi mot någon av läkemedlets komponenter
·       Användning av vissa antibiotika
·       Glaucom
·       Dysfagi
·       Blödningsrubbningar
·       Onkologiska sjukdomar
·       Infektionssjukdomar i det akuta stadiet (inklusive akuta luftvägsinfektioner, tarminfektioner, sexuellt överförda sjukdomar), som uppstår med svårt febersyndrom
·       Allvarlig nervskada i ansiktet
·       Diabetes
·       Hypertoni eller hypotoni
·       Öppna sår, sår, repor och färska ärr i ansiktet
·       Myopi och strabismus
·       Tendens till keloid ärrbildning
·       Nylig ansiktsoperation

Förebygg rynkor och fina linjer
I regel utförs behandlingen på redan befintliga rynkor och linjer. Men ibland kan förebyggande behandling vara lämplig om man har utpräglade anlag för att utveckla markerade rynkor eller en mycket aktiv ansiktsmuskulatur.

Att tänka på före- och efter behandling
Före
Inför din behandling är det viktig att undvika blodförtunnande läkemedel (rådgör gärna med oss innan) och att du inom behandlingsområdet är frisk, det vill säga att inga hudutslag mm finns.
Efter
24 timmar efter din behandling är det viktigt att undvika tryck och att massera det behandlade området, bastubad, intensiv fysisk aktivitet och intag av alkohol. Vid eventuella besvär återkopplar du direkt till behandlaren.

Så går behandlingen till:
·       Samtal med din behandlare om vad du tänkt och om det är möjligt att uppnå?
·       Du fyller i hälsodeklaration, COVID-deklaration online och signerar medgivande på plats
·       Du får information om din behandling både muntligt och skriftligt
·       Du tvättas rent från makeup och torkas rent med klorhexidin – kom gärna avsminkad
·       Din behandlare undersöker muskulatur och markerar med penna vart injektionerna ska ges
·       Sedan ges injektionerna (ganska smärtfritt och går snabbt)
·       Bilder tas innan och efter din behandling
·       Vi för journal
 
Effekten av Bocouture brukar verka snabbare än övriga toxiner. Är det första gången du behandlas kan det oftast ta 3-8 dagar innan det kommer en smygande effekt, full effekt efter 14 dagar. Har du behandlats tidigare med toxin så upplever du effekt mycket snabbare.