Vad är fillers?
Vi använder oss av Belotero, Revolax och Stylage, beställning av andra fillers  sker efter önskemål.

Fillers (skillnaden mellan fillers och botox är att fillers är en  medicinskteknisk produkt och botox är ett läkemdel)
Fillers är injektionsbehandlingar för att fylla ut rynkor, tillföra volym och för att ge ett slätare och ungdomligare utseende.
Fillers kan även användas för läppförstoring och läppkonturer.

Fillers behöver inte vara godkända av Läkemedelsverket innan de får säljas. De som tillverkar "fillers" ska uppfylla kraven på säkerhet och funktion och ska granskas av ett oberoende företag innan produkterna börjar säljas. Vilket det oberoende företaget är ska vara anmält till Läkemedelsverket.

Medicintekniska produkter måste vara CE-märkta. För "fillers" ska det också stå fyra siffror tillsammans med CE-märket på produkten, för att den ska få säljas. Produkten måste även ha svensk bruksanvisning och märkning. Det finns idag inga formella krav i regelverket på vem som får utföra behandling med "fillers". 

Hudfix rekomenderar BELOTERO framförallt till behandling av läpparna. 
Belotero är en fantastisk filler! Går ej att jämföra med tex stylage, Revolax mm.
Belotero ger:
-naturliga resultat
-klumpar sig inte
-kapslar ej in sig
-ligger still där den placeras
-ger hållbara resultat

Kontrollera alltid att behandlaren har legitimation, utbildning och certifiering!
Har den inte det kan den orsaka stora skador!

Hur går behandlingen till?
Du kommer till mottagningen och fyller i hälsodeklaration och diskuterar med sjuksköterskan om vad du önskar behandla? Och om det är möjligt att uppnå det resultatet?  Du får också relevant information om din behandling.

Behandlingen tar ca 30 minuter beroende på vad och hur mycket som ska behandlas?
Bedövningssalva finns om man önskar det.

Följande fillersbehandlingar utföres:

 • Läppar - konturer och volym
 • Kindben
 • Haka
 • Käklinjer
 • Tear Through (under ögonen)
 • Arga rynkan (mellan ögonen)
 • Rynkor i pannan och runt ögonen
 • Nasolabiallinjer
 • Sura mungipor
 • Övriga rynkor i ansiktet
 • Näsa
 • Blanching (endast Belotero) är en ytlig injektionsteknik för ansikte, hals och dekolletage. Tekniken används för att behandla fina linjer och resultatet är ett naturligare och fräschare utseende. Rökrynkor är perfekt för blanching-tekniken.
Vi använder oss av Cannula (trubbig nål vid vissa behandlingar).
Med Cannula undviker man skador i vävnader, mindre svullnad och  färre blåmärken.
Framför allt är risken för kärlskador minimal, vilket ger högre säkerhet.
Mycket bättre för dig som kund specifikt vid behandling av Tear Through, näsa, kinder och käkben!
Dessa kanyler är extremt dyra men så värt att behandla "säkert" med toppresultat!

Före - och efter fillersbehandling
Varje produkt är avsedd för ett specifikt ändamål. Filler injiceras under huden med en tunn nål av en legitimerad sjuksköterska. Filler fyller ut linjer och rynkor och ger diskret extra volym och fyller ut fina linjer samt ökar hudens fukthalt och elasticitet. Fillers är ett konstgjort ämne som sprutas in i huden för att forma, förändra och föryngra tex ansiktskonturering, läppförstoring och behandling av rynkor och ärr. Behandlingen går snabbt, resultatet kommer omedelbart och konvalescensen är begränsad. De vanligaste behandlingsområdena är ansikte, hals och händer. Resultatet ger ett fylligare, slätare och ungdomligare utseende. Ibland används Emlakräm som bedövning tex till läpparna. Fillers är en av de mest populära estetiska behandlingarna. Fillers bestå av en laboratorieframställd gelé förpackad i färdiga sprutor. Det finns många olika fillerprodukter på marknaden. Den genomsnittliga hållbarheten av läppbehandlingar är kortare än för behandlingar av andra områden. Detta beror på den höga vaskulariseringen och aktiviteten i läppområdet. En återbehandling kan krävas efter den första injektionen för att optimera resultatet och för att effekten ska kvarstå så länge som möjligt. Är fillern uppbyggd med hyaluronsyra så kommer den att bevara hudens fuktighet.
 
Innan din behandling
År det viktig att undvika blodförtunnande läkemedel tex Ipren, Naproxen mm och att behandlingsområdet är frisk, det vill säga att inga hudutslag eller infektioner mm finns. Du får information om vilken filler du kommer behandlas med, vilken du också specifikt bokat och hur behandlingen går till? Vi tar alltid före- och efterbilder. Går igenom dina individuella förutsättningar och asymmetrier. Kom gärna avsminkad om det är möjligt. Du har fyllt i hälsodeklaration och covid-deklaration online samt kommer få skriva på ett medgivande. Vi tar alltid foton innan- och efter samt för journal.
 
Efter din behandling
Under 12 timmar efter behandling ska du undvika överdrivet minspel, ta på det behandlade området, dricka alkohol och använda makeup. Under två veckor efter behandling ska du försöka att undvika extrem exponering i solen, UV-ljus, minusgrader och bastubad. Det är rekommenderat att undvika ansträngande aktiviteter eller träning i upp till 24 timmar och att undvika att massera det behandlade området. Försök att sova med huvudet högt och undvika att sova på de injicerade området en till två dagar efter behandlingen. Undvik att göra en behandling innan en planerad resa, pga. Komplikationsrisken. Använd alltid solskyddfaktor, minst 30. Jag är införstådd med att jag inte kan bli garanterad några resultat och att resultatet är beroende av hur jag sköter min eftervård.

Kontraindikationer
Graviditet och amning, pågående infektion i kroppen, aktiv herpes, allergi mot någon av fillerns komponenter, tidigare behandlling med semipermanenta/permanenta produkter, aktiv acne i området, nyligen opererad eller har planerad operation, BDD (Body diismorphic disorder), heriditärt angioödem

Försiktighet vid följande:
Autoimmuna sjukdomar, hyperallergi, blodförtunnande läkemedel, tidigare reaktioner vid fillerbehandling
Risker och Komplikationer som kan uppstå:
Som kan uppstå till en fillerbehandling är bl.a. infektioner, kan alltid uppkomma där huden penetreras. Jag är införstådd med att jag kontaktar min behandlare snarast möjligt ifall tecken till infektion eller andra avvikande symtom uppstår. Du bör vara medveten om att när fillers kombineras med vissa läkemedel som minskar eller hämmar leverns metabolism (cimetidin, betablockerare m.fl.). Rådgör gärna med din behandlande sjuksköterska.
Vissa filler innehåller lidokain, som kan ge positivt resultat i dopningstester. Eftersom en nål används är det sannolikt att det kommer att blöda lite från injektionsstället. Efter injektionen kan reaktioner som rodnad, blådnad och svullnad uppkomma och kan kvarstå i en vecka. Reaktionerna kan orsaka sveda, klåda eller obehag när man trycker på injektionsstället vilket kan kvarstå i flera dagar.
Andra biverkningar som har rapporterats är; missfärgning eller fläckar på injektionsstället, nekros (vävnadsdöd), abscesser (bölder, varfyllda hålrum), granulom (knölar bestående av kornig vävnad), överkänslighet (allvarlig allergisk reaktion) och hematom (blåmärken). Indurationer (förhårdnader) eller knutor kan utvecklas på injektionsstället.
Om några av dessa symtom kvarstår i mer än en vecka, eller om andra biverkningar utvecklas, ska du informera din sjuksköterska så snart som möjligt så att han/hon kan förorda bästa behandling. Även om det är sällsynt, kan sådana biverkningarna och dess behandling vara i flera månader.

Allvarlig komplikation är vävnadsdöd/nekros
 
Det uppstår syrebrist i vävnaden och kan uppkomma på grund av yttre tryck på kärl (så som vid större blödning), vid kärlskada eller direkt injektion av filler i ett kärl. Om man får filler i ett kärl som är syreförsörjande (en artär) fungerar det som en ”propp”. Området som kärlet syresätter får då syrebrist som i sin tur kan det ge upphov till vävnadsdöd. Detta kan ske i området där det injiceras men kan också fastna i ett kärl längre bort i kärlträdet då systemet är sammanhängande. Man kan få påverkan i ansiktet så som läppar, näsa eller andra delar av hudkostymen. Det kan även påverka synen och hjärnan, då kärlen är sammankopplade. Beroende på vart “den sätter sig” kan konsekvensen bli olika omfattande och ge upphov till olika symtom.

Missfärgning av hudfärgen sker och följer ett tidsförlopp
1 Bleknad - initialt blir området blekt eller vitt. Detta pga. att området inte får tillräckligt med syre
2 Blå-marmorerad fas efterföljer. Här tycker många att det är svårt att skilja från ofarliga blåmärken
3 Blåsbildning kommer efter dagar
4 Blå-svart blir det efter flera dagar och då är vävnaden under påverkad och blir allt svårare att rädda
Smärta– är ett symtom på att cellerna inte mår bra, högintensiv smärta. Det finns dock något enstaka fall beskrivna utan nämnvärd smärta.
Synpåverkan– detta är en av de mest allvarliga och mest skrämmande komplikationerna. Det symtom man får som kund är bortfall av synfältet, omgående inom sekunder till minuter får man bortfall av synfältet delvist eller helt. Detta symtom kan inte misstas för någon annan komplikation, då detta är ett specifikt och symtom.

Vad gör man då?
Fördelen med filler som är baserade på hyaluronsyra är att vi har en ”antidot”, ett läkemedel som bryter ner hyaluronsyra (hyalase / hyaluronidase). De filler som ej är hyaluronbaserade går ej att bryta ner med hyalse/ hyaluronidase, vilket gör det hela mer riskfyllt. Komplikationernas allvarlighetsgrad avgörs av flera faktorer, några av dessa är: När symptomen började? när utförs behandling med hyalase? Proppens storlek (eller snarare det påverkade kärlets försörjningsområde) och behandlarens kompetens.

Vad skall man göra vid komplikation?
Vid symtom som vid syrebrist bör du omgående konsultera din behandlare som får göra en bedömning på plats. Det viktiga är att åtgärda komplikationen så snart som möjligt efter att symtom uppkommit, vänta inte då det försvårar möjligheten till bedömning. Vid injektion med hyalase injiceras medlet oftast närliggande det påverkade området. Ofta behöver behandlingen upprepas då hyalase/ hyaluronidas bryts ner snabbt. Det vanliga är att kvarstanna på kliniken tills läget är under kontroll och man ser att cirkulationen är god. Sedan behöver du hålla tät kontakt med din behandlare den närmaste tiden för att se att det fortsätter i samma riktning.