Sklerosering
Injektionsbehandling av ådernät, kärlbristningar och åderbråck på benen med skleroterapi.

Ådernät och kärlbristningar
Störande ytliga ådernät och kärlbristningar på benen är röda eller blå i färgen beroende på tjocklek. De beror på en ärftlig benägenhet. Ofta får man de första ådernäten i samband med en graviditet. De kallas också telangiektasier, och behöver inte ha något samband med åderbråck. Ådernät och kärlbristningar är enkla att behandla med injektionsbehandling, skleroterapi, där man injicerar ett läkemedel som får kärlen att skrumpna och försvinna.

Behandling av ådernät och kärlbristningar
En injektionsbehandling tar cirka 45 minuter och innebär inget stort obehag. Eftersom vi använder en mikroteknik kan även mycket tunna kärl behandlas. Man kan få övergående blåmärken första veckan. De flesta kärlbristningarna och åderbråcken brukar försvinna inom 4-6 veckor efter injektionsbehandlingen, men om man har rikligt med kärlbristningar kan fler sprutbehandlingar än en behövas.

Skleroterapilösningen innehåller en mycket koncentrerad saltlösning eller läkemedlet aethoxysclerol. Scleroterapi är ett hantverk där behandlarens skicklighet, utbildning och erfarenhet spelar stor roll. Injektionsbehandlingen känns ytterst lite när den utförs korrekt. 

Åderbråck
Åderbråck på benen beror också på en ärftlig benägenhet. Inuti blodkärlen finns klaffar och om de inte håller tätt ansamlas en ökad mängd blod i benen. Blodkärlen blir tjocka och slingriga och kan utvecklas till åderbråck. Inte sällan uppkommer åderbråck i samband med graviditet då man har ett ökat tryck i benens ådernät.

Behandling av åderbråck
Åderbråck ända upp till 7 mm diameter behandlas med skleroterapi, injektionsbehandling med skumbehandling. Med en mycket tunn nål sprutas skum in som får kärlet att skrumpna och försvinna. Injektionsbehandlingen av åderbråck är enkel och ger endast ett minimalt obehag, ingen egentlig smärta. Vid injektionsbehandling av åderbråck används en stödstrumpa på benet dygnet runt i en vecka och dagtid ytterligare en vecka efter sprutbehandlingen. Vi avråder från kraftfull motion och från bastubad i 4-5 dagar efter injektionsbehandlingen av åderbråck. Första veckan efter scleroterapin kan man få lite blåmärken och under en tid kan åderbråckskärlet kännas förhårdnat eller förtjockat. Inom 1-3 månader brukar åderbråckskärlen försvinna. I sällsynta fall kan man få en övergående svag brunfärgning i huden av järn från blodet, s.k. hemosiderinfläckar. En eller flera sprutbehandlingar behövs beroende på hur mycket åderbråck man har.

 Efter behandlingen kan man känna lätt klåda eller ömhet några dagar.

Hur länge håller resultatet efter skleroterapi av ådernät?
De kärl som försvunnit efter behandlingen är borta för alltid, men eftersom det är fråga om en ärftlig benägenhet så kan man bilda nya kärl i framtiden som behöver behandlas. Hur snabbt man får nya kärl är individuellt, men ofta har man ett fint resultat i flera år.

Kan vem som helst göra skleroterapi av kärlbristningar och åderbråck?
Nej, vi rekommenderar inte behandlingen för dem som tidigare har haft blodpropp i benen.